Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Lietošanas noteikumi un nosacījumi

1. NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA


Uz pakalpojumiem, kurus LogicPass Ltd sniedz Lietotājiem, attiecas šie lietošanas noteikumi ("TOU"). LogicPass Ltd patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma Lietotājam atjaunināt TOU. Jaunāko TOU versiju var pārskatīt, noklikšķinot uz saites "Lietošanas noteikumi", kas atrodas mūsu tīmekļa lapu apakšdaļā.

A. Šis līgums, kurā ar atsauci iekļauti citi noteikumi, kas piemērojami šīs tīmekļa vietnes lietošanai, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šeit izklāstītajiem papildu noteikumiem un nosacījumiem ("Papildu noteikumi"), kas reglamentē konkrētu šajā vietnē esošo materiālu izmantošanu, izklāsta noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz Lietotāja šīs vietnes izmantošanu. Izmantojot LogicPass Ltd (izņemot pirmo reizi lasīt šo Līgumu), Lietotājs apņemas ievērot visus šo noteikumu noteikumus. Tiesības izmantot šo vietni ir personiskas Lietotājam, un tās nevar nodot nevienai citai personai vai organizācijai. Lietotājs ir atbildīgs par visu Lietotāja konta izmantošanu (ar jebkuru ekrāna nosaukumu vai paroli) un par to, lai visa Lietotāja konta izmantošana pilnībā atbilstu šī Līguma noteikumiem. Lietotājs ir atbildīgs par Lietotāja paroles (-u), ja tādas ir, konfidencialitātes aizsardzību.

B. LogicPass Ltd ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt jebkuru šīs tīmekļa vietnes aspektu vai funkciju, tostarp, bet ne tikai, saturu, pieejamības stundas un aprīkojumu, kas nepieciešams piekļuvei vai lietošanai.

2. Mainītie noteikumi


LogicPass Ltd ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai modificēt noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami Lietotāja šīs vietnes vai jebkuras tās daļas izmantošanai, vai noteikt jaunus nosacījumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar to, pievienojot maksu un maksu par izmantošanu. Šādas izmaiņas, modifikācijas, papildinājumi vai svītrojumi stājas spēkā tūlīt pēc to paziņošanas, ko var sniegt, izmantojot, bet neaprobežojoties ar ievietošanu šajā tīmekļa vietnē vai elektronisko vai parasto pastu, vai ar jebkuru citu līdzekli, ar kuru Lietotājs iegūst paziņojums par to. Jebkura šīs vietnes izmantošana, ko Lietotājs izmanto pēc šāda paziņojuma, tiek uzskatīta par Lietotāja piekrišanu šādām izmaiņām, modifikācijām vai papildinājumiem.

3. PAKALPOJUMU APRAKSTS 

Izmantojot savu tīmekļa īpašumu, LogicPass Ltd nodrošina Lietotājam piekļuvi dažādiem resursiem, tostarp lejupielādes apgabaliem, saziņas forumiem un informācijai par produktiem (kopā "Pakalpojumi"). Pakalpojumi, ieskaitot visus atjauninājumus, uzlabojumus, jaunas funkcijas un / vai jaunu Web rekvizītu pievienošanu, ir pakļauti TOU.

4. Aprīkojums

Lietotājs ir atbildīgs par visa tālruņa, datortehnikas, programmatūras un cita aprīkojuma iegūšanu un uzturēšanu, kas nepieciešams piekļuvei šai vietnei un tās lietošanai, kā arī par visām ar to saistītajām maksām.

5. Lietotāju rīcība

A. Lietotājs šo vietni izmanto tikai likumīgiem mērķiem. Lietotājs ar šīs vietnes starpniecību nedrīkst izlikt vai pārsūtīt materiālus, kas pārkāpj vai jebkādā veidā pārkāpj citu tiesības, kas ir nelikumīgs, draudošs, ļaunprātīgs, apmelojošs, aizskarošs privātuma vai publicitātes tiesībām, vulgārs, neķītrs, necilvēcīgs vai citādi iebilstams, kas mudina uz rīcību, kas būtu noziedzīgs nodarījums, izraisītu civiltiesisku atbildību vai kā citādi pārkāptu likumus, vai kas bez LogicPass Ltd tieša iepriekšēja apstiprinājuma satur reklāmu vai jebkādu uzmākšanos attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem. Lietotāja rīcība, kas pēc LogicPass Ltd ieskatiem ierobežo vai kavē jebkuru citu Lietotāju izmantot vai baudīt šo vietni, nebūs atļauta. Lietotājs neizmanto šo vietni, lai reklamētu vai veiktu komerciālu aicinājumu, tostarp, bet neaprobežojoties ar lietotāju aicinājumu kļūt par citu tiešsaistes informācijas pakalpojumu abonentiem, kas konkurē ar LogicPass Ltd.

B. Šajā tīmekļa vietnē ir ar autortiesībām aizsargāts materiāls, preču zīmes un cita īpašumtiesību informācija, tostarp, bet ne tikai, teksts, programmatūra, fotogrāfijas, video, grafika, mūzika un skaņa, un viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām kā kolektīvs darbs saskaņā ar Maltas autortiesību likumi. LogicPass Ltd pieder autortiesības uz šāda satura izvēli, koordinēšanu, sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī uz tā oriģinālo saturu. Lietotājs nedrīkst modificēt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties nodošanā vai pārdošanā, veidot atvasinātus darbus vai jebkādā veidā pilnībā vai daļēji izmantot jebkuru saturu. Lietotājs drīkst lejupielādēt ar autortiesībām aizsargātu materiālu tikai lietotāja personīgai lietošanai. Ja vien autortiesību likumā nav skaidri noteikts citādi, lejupielādēta materiāla nekāda kopēšana, atkārtota izplatīšana, atkārtota pārsūtīšana, publicēšana vai komerciāla izmantošana nav atļauta bez īpašas LogicPass Ltd un autortiesību īpašnieka atļaujas. Jebkuras atļautas ar autortiesībām aizsargāta materiāla kopēšanas, atkārtotas izplatīšanas vai publicēšanas gadījumā autora attiecinājuma, preču zīmes leģendas vai paziņojuma par autortiesībām izmaiņas vai dzēšana nav jāveic. Lietotājs atzīst, ka tas neiegūst īpašumtiesības, lejupielādējot ar autortiesībām aizsargātu materiālu.

C. Lietotājs nedrīkst augšupielādēt, neizlikt vai kā citādi padarīt pieejamu šajā vietnē jebkuru materiālu, kas aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmi vai citām īpašumtiesībām, bez autortiesību, preču zīmes vai citu īpašumtiesību īpašnieka skaidras atļaujas un pienākuma noteikt, ka jebkurš materiāls nav aizsargāts ar autortiesībām, pieder Lietotājam. Lietotājs ir atbildīgs tikai par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies autortiesību, īpašuma tiesību pārkāpumu vai jebkura cita kaitējuma dēļ, kas izriet no šādas iesniegšanas. Iesniedzot materiālu jebkurā šīs vietnes publiskajā telpā, Lietotājs automātiski piešķir vai garantē, ka šāda materiāla īpašnieks ir skaidri piešķīris LogicPass Ltd bez autoratlīdzības, pastāvīgas, neatsaucamas, neekskluzīvas tiesības un licenci izmantot, reproducēt, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot un izplatīt (pilnībā vai daļēji) materiālu visā pasaulē un / vai iekļaut to citos darbos jebkādā formā, plašsaziņas līdzekļos vai tehnoloģijās, kas tagad ir zināmas vai turpmāk izstrādātas visu autortiesību laiku, kas varētu pastāvēt šajos materiālos. materiāls. Lietotājs arī ļauj jebkuram citam Lietotājam piekļūt, apskatīt, uzglabāt vai reproducēt materiālu šī Lietotāja personīgai lietošanai. Lietotājs ar šo piešķir LogicPass Ltd tiesības rediģēt, kopēt, publicēt un izplatīt visus materiālus, kurus Lietotājs ir darījis pieejamus šajā vietnē.

D. Iepriekš minētie 5. sadaļas noteikumi ir paredzēti LogicPass Ltd, tā meitasuzņēmumu, saistīto uzņēmumu un trešo personu satura nodrošinātāju un licenciāru labā, un katram no tiem ir tiesības tieši vai savā vārdā pieprasīt un izpildīt šādus noteikumus.

6. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 

Pakalpojumi var ietvert e-pasta pakalpojumus, ziņojumu dēļa pakalpojumus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas, forumus, kopienas, personīgās tīmekļa lapas, kalendārus, foto albumus, lietu skapjus un / vai citas ziņojumu vai saziņas iespējas, kas paredzētas, lai lietotājs varētu sazināties ar citiem (katru "Komunikācijas pakalpojums" un kopā "Sakaru pakalpojumi"). Lietotājs piekrīt izmantot Sakaru pakalpojumus tikai pareizu un attiecīgā gadījumā ar konkrēto sakaru pakalpojumu saistītu ziņojumu un materiālu sūtīšanai, nosūtīšanai un saņemšanai. Piemērs, nevis kā ierobežojums, Lietotājs piekrīt, ka, izmantojot Sakaru pakalpojumus, Lietotājs:

 • Izmantojiet sakaru pakalpojumus saistībā ar aptaujām, konkursiem, piramīdu shēmām, ķēdes vēstulēm, nevēlamu e-pastu, surogātpastu vai jebkādiem dublētiem vai nevēlamiem ziņojumiem (komerciāliem vai citiem).
 • Apslavas celšana, ļaunprātīga izmantošana, uzmākšanās, vajāšana, draudēšana vai citāds citu personu likumīgo tiesību (piemēram, privātuma un publicitātes tiesību) pārkāpums.
 • Publicēt, publicēt, augšupielādēt, izplatīt vai izplatīt jebkuru nepiemērotu, necenzētu, apmelojošu, neķītru, nepieklājīgu vai nelikumīgu tēmu, vārdu, materiālu vai informāciju.
 • Augšupielādējiet vai citādi dariet pieejamus failus, kas satur attēlus, fotogrāfijas, programmatūru vai citu materiālu, ko aizsargā intelektuālā īpašuma likumi, tostarp, piemēram, nevis kā ierobežojumus, autortiesību vai preču zīmju likumi (vai privātuma vai publicitātes tiesības), ja vien Lietotājam pieder vai viņš kontrolē tiesības uz to, vai ir saņēmis visu nepieciešamo piekrišanu to darīt.
 • Izmantojiet jebkuru materiālu vai informāciju, ieskaitot attēlus vai fotogrāfijas, kas ir pieejami pakalpojumos, jebkādā veidā, kas pārkāpj autortiesības, preču zīmi, patentu, komercnoslēpumu vai citas jebkuras puses īpašumtiesības.
 • Augšupielādējiet failus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, laika spridzekļus, atkopšanas robotus, bojātus failus vai jebkuru citu līdzīgu programmatūru vai programmas, kas var sabojāt cita datora darbību vai cita īpašumu.
 • Reklamējiet vai piedāvājiet pārdot vai pirkt preces vai pakalpojumus jebkuram uzņēmējdarbības mērķim, ja vien šādi sakaru pakalpojumi īpaši neatļauj šādus ziņojumus.
 • Lejupielādējiet jebkuru citu Sakaru pakalpojuma lietotāja ievietotu failu, par kuru Lietotājs zina vai kuram vajadzētu zināt, ka to nevar likumīgi reproducēt, parādīt, izpildīt un / vai izplatīt šādā veidā.
 • Viltot vai dzēst jebkādu autortiesību pārvaldības informāciju, piemēram, autoru atribūtus, juridiskus vai citus atbilstošus paziņojumus vai patentētus apzīmējumus vai programmatūras vai cita materiāla izcelsmes vai avota etiķetes, kas atrodas augšupielādētā failā.
 • Ierobežojiet vai neļaujiet citiem lietotājiem izmantot un baudīt Sakaru pakalpojumus.
 • Pārkāpiet jebkuru rīcības kodeksu vai citas vadlīnijas, kas var būt piemērotas katram konkrētam komunikācijas pakalpojumam.
 • Novāciet vai savāciet citādi informāciju par citiem, ieskaitot e-pasta adreses.
 • Pārkāpiet visus piemērojamos likumus vai noteikumus.
 • Izveidojiet nepatiesu identitāti, lai maldinātu citus.
 • Izmantojiet, lejupielādējiet vai citādi kopējiet vai sniedziet (par maksu vai bez maksas) personai vai organizācijai jebkuru Pakalpojumu lietotāju direktoriju vai citu lietotāju vai lietošanas informāciju vai jebkuru tās daļu.

SIA LogicPass nav pienākuma uzraudzīt sakaru pakalpojumus. Tomēr LogicPass Ltd patur tiesības pārskatīt Sakaru dienestā ievietotos materiālus un pēc saviem ieskatiem noņemt visus materiālus. LogicPass Ltd patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ pārtraukt lietotāja piekļuvi visiem vai visiem Sakaru pakalpojumiem. LogicPass Ltd patur tiesības jebkurā laikā izpaust jebkādu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izpildītu visus piemērojamos likumus, noteikumus, juridiskos procesus vai valdības pieprasījumus, vai arī rediģēt, atteikties izlikt vai noņemt jebkādu informāciju vai materiālus pilnībā vai daļēji , pēc LogicPass Ltd izņēmuma.

Uz sakaru pakalpojumos augšupielādētajiem materiāliem var attiekties izlikšanas ierobežojumi attiecībā uz lietošanu, reproducēšanu un / vai izplatīšanu; Lietotājs ir atbildīgs par šādu ierobežojumu ievērošanu, ja Lietotājs lejupielādē materiālus.

Vienmēr izmantojiet piesardzību, izsniedzot personiski identificējamu informāciju jebkuros komunikācijas pakalpojumos. LogicPass Ltd nekontrolē un neapstiprina nevienā Sakaru pakalpojumā atrodamo saturu, ziņojumus vai informāciju, un tāpēc LogicPass Ltd īpaši atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz Sakaru pakalpojumiem un visām darbībām, kas izriet no Lietotāja līdzdalības jebkuros Sakaru Pakalpojumos. Pārvaldnieki un mitinātāji nav pilnvaroti LogicPass Ltd pārstāvji, un viņu viedokļi ne vienmēr atspoguļo SIA LogicPass viedokļus.

7. DALĪBAS KONTS, PAROLE UN DROŠĪBA 

Ja kādam no Pakalpojumiem ir nepieciešams, lai lietotājs atvērtu kontu, Lietotājam ir jāpabeidz reģistrācijas process, sniedzot LogicPass Ltd aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kā to pieprasa piemērojamā reģistrācijas veidlapa. Lietotājs izvēlēsies arī paroli un lietotājvārdu. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par lietotāja paroles un konta konfidencialitātes uzturēšanu. Turklāt lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek ar lietotāja kontu. Lietotājs piekrīt nekavējoties paziņot LogicPass Ltd par jebkuru neatļautu Lietotāja konta izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu. LogicPass Ltd neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Lietotājam var rasties, ja kāds cits ar lietotāja paroli vai kontu izmanto lietotāja paroli vai kontu. Tomēr Lietotājs var būt atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies LogicPass Ltd vai citai pusei, ja kāds cits ir izmantojis Lietotāja kontu vai paroli. Lietotājs nedrīkst izmantot neviena cita kontu bez konta īpašnieka atļaujas.

8. ĪPAŠS PAZIŅOJUMS PAR PROGRAMMATŪRU, KAS PIEEJAMA ŠAJĀ VIETNĒ 

Jebkura programmatūra, kas ir pieejama lejupielādei no Pakalpojumiem ("Programmatūra"), ir LogicPass Ltd un / vai tās piegādātāju ar autortiesībām aizsargāts darbs. Programmatūras lietošanu reglamentē galalietotāja licences līguma noteikumi, ja tādi ir, kas pievienoti programmatūrai vai ir iekļauti tajā ("licences līgums"). Galalietotājs nevarēs instalēt nevienu programmatūru, kurai pievienots vai iekļauts licences līgums, ja vien viņš vai viņa vispirms nepiekrīt licences līguma noteikumiem.

Programmatūra ir pieejama lejupielādei tikai galalietotāju lietošanai saskaņā ar licences līgumu. Jebkura programmatūras pavairošana vai izplatīšana, kas neatbilst licences līgumam, ir skaidri aizliegta ar likumu, un tā var izraisīt bargus civiltiesiskus un kriminālsodus. Pārkāpēji tiks saukti pie atbildības, cik vien iespējams.

NERobežojot PROGRAMMATŪRAS iepriekšēju kopēšanu vai reproducēšanu jebkuram citam serverim vai atrašanās vietu tālākai reproducēšanai vai tālākai izplatīšanai, ir skaidri aizliegta, ja vien šāda atkārtota reproducēšana vai atkārtota izplatīšana nav atļauta ar atļauju. PROGRAMMATŪRA GARANTĒTA, JA VISPĀR TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. IZŅEMOT LICENCES LĪGUMĀ GARANTĒTO, SIA LogicPass ATRAKA VISAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU, IETVEROT VISAS GARANTIJAS UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMUS, KAS TIRGUS, IMPLITĀTU, NEKARĪGU, NEKAMPATĪGU UN PAMATOJAMU VAI NETIEKAMĪBU VAI ARĪ STATUSU.

JŪSU ĒRTĪBĀM LogicPass Ltd VAR PADARĪT PIEEJAMU PAKALPOJUMU DAĻĀ VAI TĀS PROGRAMMATŪRAS PRODUKTOS, INSTRUMENTOS UN UTILDZĪBĀS LIETOŠANAI UN / VAI LEJUPIELĀDE. LogicPass Ltd NEDRĪKST NEKĀDU APLIECINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ REZULTĀTU PRECIZITĀTI VAI IEGŪŠANU, KAS DARĪTAS NO ŠĀDU RĪKU UN UZTURĒŠANAS ŠĪDAS LIETOŠANAS. LŪDZU, CENOT CITU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, IZMANTOJOT PAKALPOJUMOS PIEEJAMOS RĪKUS UN PAKALPOJUMUS.

9. ĪPAŠS PAZIŅOJUMS DOKUMENTIEM, KAS PIEEJAMI ŠAJĀ LAPĀ 

Atļauja izmantot Pakalpojumu dokumentus (piemēram, baltās grāmatas, paziņojumus presei, datu lapas un FAQ) tiek piešķirta ar nosacījumu, ka (1) zemāk redzamais paziņojums par autortiesībām ir redzams visās kopijās un parādās gan paziņojums par autortiesībām, gan šis paziņojums par atļauju (2). ) šādu Pakalpojumu dokumentu izmantošana ir paredzēta tikai informatīvai, nekomerciālai vai personīgai lietošanai, un tā netiks kopēta vai ievietota nevienā tīkla datorā vai pārraidīta nevienā medijā, un (3) dokumentos netiek veiktas nekādas izmaiņas. Akreditētas izglītības iestādes, piemēram, universitātes, privātas / valsts koledžas un valsts kopienas koledžas, var lejupielādēt un reproducēt dokumentus izplatīšanai klasē. Lai izplatītu ārpus klases, nepieciešama skaidra rakstiska atļauja. Izmantošana jebkuram citam mērķim ir skaidri aizliegta ar likumu, un tā var izraisīt bargus civiltiesiskus un kriminālsodus. Pārkāpēji tiks saukti pie atbildības, cik vien iespējams.

SIA LogicPass UN / VAI TĀ ATZĪSTOJIE PIEGĀDĀTĀJI NAV PĀRSTĀVJUMI PAR DOKUMENTOS UN SAISTĪTĀS GRAFIKĀS PIEZĪMĒTĀS INFORMĀCIJAS, KAS PADĀTAS KĀDAM PAKALPOJUMU DALĪJUMAM, PIEMĒROJUMU. VISI TĀDI DOKUMENTI UN SAISTĪTĀ GRAFIKA NODROŠINĀTA "TĀDA, KĀDA IR" BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS. SIA LogicPass UN / VAI TĀ ATBILSTĪGIE PIEGĀDĀTĀJI ATBILST VISIEM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ ŠO INFORMĀCIJU, IETVEROT VISUS GARANTUS UN PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMUS, KAS TIEŠI, TIEŠI VAI PAMATOJUMUS, FITNITĀTES UN FITNITĀTES PASĀKUMUS. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ LogicPass Ltd un / vai tās respektīvie piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem īpašiem, netiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies zaudējumu dēļ no lietošanas, datiem vai peļņas, vai arī darījumos, kas saistīti ar līgumu, ar sarunu procesu vai PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA VAI IZSLĒGŠANA VAI IZSLĒGTA.

PAKALPOJUMOS PUBLICĒTIE DOKUMENTI UN SAISTĪTĀ GRAFIKA VAR IETvert tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. ŠEIT INFORMĀCIJAI PERIODISKI PIEVIENO PĀRMAIŅAS. LogicPass Ltd UN / VAI TĀ ATZĪSTĪGIE PIEGĀDĀTĀJI VAR BŪT JEBKĀDĀ LAIKĀ PASTIPRINĀT PRODUKTA (-U) UN / VAI PROGRAMMAS (-U) PAMATOJUMU.

10. PAZIŅOJUMI PAR ŠO VIETNĒ PIEEJAMO PROGRAMMATŪRU, DOKUMENTIEM UN PAKALPOJUMIEM

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ LogicPass Ltd un / vai tās respektīvie piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem īpašiem, netiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies zaudējumu dēļ no lietošanas, datiem vai peļņas, vai arī darījumos, kas saistīti ar līgumu, ar sarunu procesu vai BEZ PROGRAMMATŪRAS, DOKUMENTU, PAKALPOJUMU VAI PAKALPOJUMU PIEEJAMAS INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANAS VAI NEPILNOŠANAS VAI IZMANTOŠANAS VAI IZPILDES

11. LogicPass Ltd IEGĀDĀTI VAI MATERIĀLI, KAS IZLIETOTI KATRĀ VIETĀ

LogicPass Ltd nepretendē uz to materiālu īpašumtiesībām, kurus Lietotājs sniedz LogicPass Ltd (ieskaitot atsauksmes un ieteikumus) vai izliek, augšupielādē, ievada vai iesniedz Pakalpojumus vai ar tiem saistītos pakalpojumus pārskatīšanai plašākai sabiedrībai vai jebkuras sabiedrības loceklim vai privātā kopiena (katrs "Iesniegums" un kopīgi "Iesniegumi"). Tomēr, izliekot, augšupielādējot, ievadot, nodrošinot vai iesniedzot ("Ievietošana"), Lietotāja iesniegums Lietotājs piešķir LogicPass Ltd, tās saistītajiem uzņēmumiem un nepieciešamajiem apakšuzņēmējiem atļauju izmantot Lietotāja iesniegumu saistībā ar sava interneta biznesa darbību (ieskaitot, bez ierobežojuma). , visi LogicPass Ltd pakalpojumi), ieskaitot, bez ierobežojumiem, licences tiesības: kopēt, izplatīt, pārsūtīt, publiski parādīt, publiski veikt, reproducēt, rediģēt, tulkot un pārformatēt lietotāja iesniegumu; publicēt Lietotāja vārdu saistībā ar Lietotāja iesniegšanu; un tiesības apakšlicencēt šādas tiesības jebkuram Pakalpojumu piegādātājam.

Netiks izmaksāta nekāda kompensācija par Lietotāja iesniegumu izmantošanu, kā paredzēts šeit. LogicPass Ltd nav pienākuma publicēt vai izmantot nevienu Iesniegumu, ko Lietotājs var nodrošināt, un LogicPass Ltd var jebkurā laikā noņemt visus Iesniegumus pēc saviem ieskatiem. Ievietojot iesniegumu, lietotājs garantē un apliecina, ka viņam pieder vai kā citādi tiek kontrolētas visas tiesības uz Lietotāja iesniegumu, kā aprakstīts šajos lietošanas noteikumos, ieskaitot, bez ierobežojumiem, visas tiesības, kas nepieciešamas, lai lietotājs varētu iesniegt, publicēt, augšupielādēt, ievadīt vai iesniegt iesniegumus. .

Papildus iepriekš noteiktajai garantijai un attēlojumam, ievietojot Iesniegumu, kas satur attēlus, fotogrāfijas, attēlus vai kas citādi vai pilnīgi vai daļēji ir grafiski ("Attēli"), Lietotājs garantē un apliecina, ka (a) Lietotājs ir autortiesības. šādu attēlu īpašnieks vai ka šādu attēlu autortiesību īpašnieks ir piešķīris lietotāja atļauju izmantot šādus attēlus vai jebkuru tajos esošo saturu un / vai attēlus atbilstoši lietotāja lietošanas veidam un mērķim, kā arī citādi atļauj šie lietošanas noteikumi. un Pakalpojumi, (b) Lietotājam ir tiesības, kas nepieciešamas, lai piešķirtu šajos lietošanas noteikumos aprakstītās licences un apakšlicences, un (c) ka katra persona, kas attēlota šādos Attēlos, ja tādi ir, ir devusi piekrišanu Attēlu izmantošanai kā šajos lietošanas noteikumos, ieskaitot, piemēram, nevis kā ierobežojumu, šādu attēlu izplatīšanu, publisku demonstrēšanu un pavairošanu. Ievietojot attēlus, Lietotājs piešķir (a) visiem Lietotāja privātās kopienas locekļiem (par visiem šādiem Attēliem, kas pieejami šīs privātās kopienas locekļiem) un / vai (b) plašai sabiedrībai (par katru no šādiem Attēliem, kas pieejami jebkur Pakalpojumi, kas nav privāta kopiena), atļauja izmantot Lietotāja attēlus saistībā ar jebkura Pakalpojuma izmantošanu, kā atļauts šajos Lietošanas noteikumos (ieskaitot, piemēram, nevis kā ierobežojumu, izdruku izgatavošanu). un dāvanu priekšmetus, kas satur šādus attēlus), un, bez ierobežojumiem, neekskluzīvu, visā pasaulē bez autoratlīdzības piešķirtu licenci: kopēt, izplatīt, pārsūtīt, publiski parādīt, publiski izpildīt, reproducēt, rediģēt, tulkot un pārformatēt Lietotāju. Attēli bez šādiem Attēliem pievienota Lietotāja vārda un tiesības apakšlicencēt šādas tiesības jebkuram Pakalpojumu piegādātājam. Attēlos iepriekšējās teikumos piešķirtās licences zaudēs spēku brīdī, kad lietotājs pilnībā noņem šādus attēlus no pakalpojumiem, ar nosacījumu, ka šāda izbeigšana neietekmēs licences, kas piešķirtas saistībā ar šādiem attēliem, pirms lietotājs pilnībā noņem šādus attēlus. Par Lietotāja attēlu izmantošanu netiks izmaksāta nekāda kompensācija.

12. Garantijas atruna; Atbildības ierobežojums

A. LIETOTĀJS PILNĪGI PIEKRĪT, KA ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA IR LIETOTĀJA VIENOTĀ RISKA. NEKĀ LogicPass Ltd NAV NEDRĪKST NEKĀDU SAVU ATTIECĪGO DARBINIEKU, AĢENTU, TREŠO PERSONU SATURA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU VAI LICENCĒTĀJU GARANTIJU, KA šī vietne netiks pārtraukta vai bez kļūdām; NEDRĪKST NEKĀDU GARANTIJU PAR REZULTĀTIEM, KO VAR SAŅEMT, IZMANTOJOT ŠO MĀJAS LAPU, VAI NEKĀDU ŠO MĀJAS LAPU SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMU VAI TIRDZNIECĪBAS PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI SATURU.

B. ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE IR NODROŠINĀTA, "KĀDA IR", BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, NETIEK TIEŠI VAI TIEŠIEM, IETVEROT, BET NEIEROBEŽOTU, GARANTIJAS PAR NOSAUKUMU VAI TIESĪBĀM PAR TIRDZNIECĪBAS TĪRĪBU, KAS PALĪDZĪGU PALĪDZĪBU, KAS PALĪGS KURUS IETEKMĒ UN NESPĒJ IESLĒGŠANA, IEROBEŽOŠANA UN PĀRVEIDOŠANA SASKAŅĀ AR ŠĪ LĪGUMAM PIEMĒROJAMAJIEM LIKUMIEM.

C. ŠĪ ATBILDĪBAS ATBILDĪBA ATTIECAS UZ KAITĒJUMIEM UN KAITĒJUMIEM, KO RADA JEBKĀDA DARBĪBAS, KĻŪDAS, IZLAIDES, PĀRTRAUKŠANAS, DZĒŠANAS, DEFEKTU, DARBĪBAS KAVĒŠANĀS VAI PĀRSŪTĪŠANA, DATORU VĪRUS, KOMUNIKĀCIJAS LĪNIJU NEKAVOŠANA, VILTĪBA UN VILTĪBA REĢISTRĀCIJAS MAINĪŠANA VAI IZMANTOŠANA LĪGUMA PĀRKĀPŠANAS, TORTIZĀGAS UZVEDĪBAS, NETEKMĒŠANAS PĀRVALDĪŠANAS VAI AR KĀDU CITU RĪCĪBAS CELTNI. LIETOTĀJS ĪPAŠI ATZĪST, KA LogicPass Ltd NAV ATBILDĪGA PAR CITU LIETOTĀJU VAI TREŠO PERSONU GODOŠANU, Aizvainojošu vai NELIKUMĪGU RĪCĪBU UN KA KAITĒJUMA RISKOŠANA NO MINĒTAJIEM RESTIEM PILNĪGI IR LIETOTĀJAM.

D. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ LogicPass Ltd VAI JEBKĀDA PERSONA VAI VIENĪBA, KAS IESAISTĪTA ŠĪ TĪMEKĻA VIETNES VAI RAŽOŠANĀ, VAI IZPLATĪŠANĀ, UN LOGICPASS Ltd PROGRAMMATŪRU, NEBŪS ATBILDĪGA PAR NEKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, Tostarp bez ierobežojumiem, tiešiem, netiešiem, netiešiem un netiešiem gadījumiem. SABIEDRĪGI ZAUDĒJUMI, KAS RADĀS, IZMANTOJOT VAI NESPĒJU LIETOT ŠO MĀJAS LAPU. LIETOTĀJS ATZĪST, KA ŠĪS IEDAĻAS NOTEIKUMI ATTIECAS UZ VISU SAITES SATURU.

E. LĪDZ NEKAITĀK NOSACĪTAJIEM NOTEIKUMIEM LogicPass Ltd, NEVA TĀ PAZIŅOTĀJI, INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJI VAI SATURA PARTNERI IR ATBILDĪGI ATTIECĪBĀ UZ CĒLOJUMU UN ILGUMU, KĀDU KĻŪDAS, NEPrecizitātes, izlaidumus vai citus defektus. ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ TURĪTĀS INFORMĀCIJAS NEATLIEKAMĪBA, VAI PAR KĀDU AIZkavēšanos vai PĀRTRAUKŠANU SŪTĪJUMĀ PAR TO LIETOTĀJAM VAI PAR KĀDU NOZĪMĒJUMIEM vai ZAUDĒJUMIEM, KAS TAS RADZĒJĀS VAI VĒL LIETOJAS. Neviena no iepriekšminētajām pusēm nav atbildīga par jebkādām trešās puses prasībām vai jebkāda veida zaudējumiem, ieskaitot, bet, ja ne tikai, zaudēto peļņu, sodāmus vai no tā izrietošus zaudējumus.

F. PIRMS AKCIJU TIRDZNIECĪBAS IZPILDES LIETOTĀJIEM IR IETEIKUMS KONSULTĒTIES AR JŪSU BROKERI VAI CITU FINANŠU PĀRSTĀVJU, KĀ PĀRBAUDĪT CENAS VAI CITU INFORMĀCIJU. SIA LogicPass, TĀ PAZIŅOTĀJI, INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJI VAI SATURA PARTNERI NEDRĪKST ATBILDĪT PAR INVESTĪCIJAS LĒMUMIEM, PAMATOJOTIES UZ Sniegto informāciju. NEKĀDI, LogicPass Ltd, NAV TĀ PAZIŅOTĀJI, INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJI VAI SATURA PARTNERI GARANTĒ VAI GARANTĒ ŠĪS INFORMĀCIJAS LAIKU, SĒKUMU, precizitāti vai pilnību. PIEVIENOJOT GARANTIJAS PAR REZULTĀTIEM, KAS SAŅEMTI, IZMANTOJOT INFORMĀCIJU.

G. NEPIECIEŠAMA MAJEURE - NEKĀDA PUSE NETIKS ATBILDĪGA PAR JEBKĀDU IZPILDES KĻŪDI UN KAVĒŠANOS APSTĀKĻU GADĪJUMĀ AR SAPRĀTĪGU KONTROLI, IESKAITOT BEZ IEROBEŽOJUMIEM, DIEVA, KARA, RIOTA, EMBARGARA, SAVSTARPĪBAS, KARSTĪBAS, LĪDZEKĻU AKTI , NELAIMES GADĪJUMI, PAKALPOJUMU IZLAIDES NO IEKĀRTĀM UN / VAI PROGRAMMATŪRAS UN / vai TELEKOMUNIKĀCIJU KĻŪDĒM, PADEVES Neveiksmes, Tīkla kļūmes, TREŠO PERSONU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU NEVAROŠANAS (Tostarp INTERNETU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UN PUSEI, KURU TURPINĀTS JEBKĀDS PASĀKUMS, PAR SAVU DARBĪBU PAZIŅO PĀRĒJĀS PUSES MAKSIMĀLĀ Piecpadsmit (15) DIENĀS. ŠĪ LĪGUMA IZPILDES TAD TIKS ATTURĒTAS, KAMĒR ŠĀDI PASĀKUMI NEVĒLĒS IETEKMĒJOŠO PUSI NO SAVU PIENĀKUMU SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU.

13. SAITES UZ TREŠO PERSONU VIETNĒM 

SAITES ŠAJĀ TERITORIJĀ Ļaus JŪS PĀR atstāt LogicPass Ltd vietni. SAISTĪTĀS VIETAS NAV UZ LOGICPASS Ltd KONTROLI UN LOGICPASS Ltd NAV ATBILDĪGS PAR JEBKURAS SAISTĪTĀS VIETAS SATURU VAI JEBKĀDU SAITI, KAS TURĒTAS SAISTĪTĀ VIETĀ, VAI PAR ŠĀDU VIETU IZMAIŅĀM UN ATJAUNINĀJUMIEM. LogicPass Ltd NAV ATBILDĪGS PAR TĪMEKĻA TEKSTOŠANU VAI NEKĀDU PĀRVADES FORMU, KAS SAŅEMTS NO JEBKURAS SAISTĪTĀS VIETAS. SIA LogicPass Sniedz jums šīs saites tikai kā ērtību, un jebkuras saites iekļaušana netiešā nozīmē apstiprina vietnes LogicPass Ltd apstiprinājumu.

LogicPass Ltd ir trešās puses un Lietotāju piegādātā satura izplatītājs (nevis izdevējs). Attiecīgi SIA LogicPass nav vairāk redakcionālas kontroles pār šādu saturu nekā publiskajā bibliotēkā, grāmatnīcā vai avīžu kioskā. Jebkurš viedoklis, padoms, paziņojumi, pakalpojumi, piedāvājumi vai cita informācija vai saturs, ko izteikušas vai padarījušas pieejamas trešās puses, tostarp informācijas sniedzēji, lietotāji vai citi šīs vietnes lietotāji, ir attiecīgā (-o) autora (-u) vai izplatītāja (-u) viedokļi. ), nevis SIA LogicPass. Ne LogicPass Ltd, ne kāds trešās puses informācijas sniedzējs negarantē jebkura satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību, kā arī tā tirgojamību vai piemērotību kādam konkrētam mērķim.

Daudzos gadījumos šajā vietnē pieejamais saturs atspoguļo attiecīgā informācijas sniedzēja, Lietotāja vai cita lietotāja, uz kuru nav noslēgts līgums ar SIA LogicPass, viedokļus un spriedumus. SIA LogicPass neapstiprina un nav atbildīgs par jebkura atzinuma, padoma pareizību vai uzticamību. vai paziņojums, ko šajā vietnē sniedzis kāds cits, izņemot pilnvarotos LogicPass Ltd darbinieku pārstāvjus, darbojoties kā oficiāls. Nekādā gadījumā LogicPass Ltd neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis Lietotāja paļaušanās uz informāciju, kas iegūta, izmantojot šo vietni. Lietotāja pienākums ir novērtēt jebkuras informācijas, viedokļa, padomu vai cita ar LogicPass Ltd. pieejamā satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Lūdzu, pēc vajadzības lūdziet profesionāļu padomu par konkrētas informācijas, viedokļa, padoma novērtēšanu. vai citu saturu.

14. NEIZSLĒGTA IDEJAS IESNIEGŠANAS POLITIKA 

LogicPass Ltd VAI TĀDI DARBINIEKI NEPIEŅEM UN NESKATĀ NEIZLIKTUS IDEJUS, Tostarp idejas par jaunām reklāmas reklāmām, jaunām akcijām, jauniem produktiem vai tehnoloģijām, procesiem, materiāliem, mārketinga plāniem vai jauniem produktu nosaukumiem. LŪDZU, NESŪTĪT NEKĀDU ORIGINĀLU RADOŠU DARBU, PARAUGUS, DEMOS VAI CITUS DARBUS. Šīs politikas vienīgais mērķis ir izvairīties no iespējamiem pārpratumiem vai strīdiem, kad SIA LogicPass produkti vai mārketinga stratēģijas var šķist līdzīgas SIA LogicPass iesniegtām idejām, tāpēc, lūdzu, logotipu nenosūtiet, ja logotipu nenosūta. NESNIEGOT MŪSU PIEPRASĪJUMU, KA JŪS NESŪDAT MŪSU IDEJAS UN MATERIĀLUS, JŪS VĒL TOS SŪTAT, LŪDZU, SAPROTU, KA LogicPass Ltd NEPAPSTIPRINA, KA JŪSU IDEJAS UN MATERIĀLI TIKS KONFIDENCIĀLI VAI ĪPAŠI.

15. Uzraudzība

LogicPass Ltd ir tiesības, bet ne pienākums uzraudzīt šīs tīmekļa vietnes saturu, ieskaitot tērzēšanas telpas un forumus, noteikt atbilstību šim Līgumam un visiem LogicPass Ltd izstrādātajiem darbības noteikumiem un izpildīt visus likumus, noteikumus vai pilnvarotas valdības pieprasījumu. LogicPass Ltd ir tiesības pēc saviem ieskatiem rediģēt, atteikties publicēt vai noņemt jebkuru materiālu, kas iesniegts vai ievietots šajā vietnē. Neierobežojot iepriekšminēto, LogicPass Ltd ir tiesības noņemt visus materiālus, kurus LogicPass Ltd pēc saviem ieskatiem atzīst par pārkāpjošiem šo noteikumu noteikumiem vai ir citādi iebilstami.

16. Atlīdzība

Lietotājs apņemas aizstāvēt, atlīdzināt un turēt nekaitīgu LogicPass Ltd, tā filiāles un to attiecīgos direktorus, darbiniekus, darbiniekus un aģentus no visām pretenzijām un izdevumiem, ieskaitot advokātu honorārus, kas rodas no LogicPass Ltd lietošanas Lietotāja vai Lietotāja kontā. .

17. Izbeigšana

LogicPass Ltd vai Lietotājs var izbeigt šo līgumu jebkurā laikā. Neierobežojot iepriekšminēto, LogicPass Ltd ir tiesības nekavējoties pārtraukt Lietotāja konta darbību jebkura Lietotāja uzvedības gadījumā, kuru LogicPass Ltd pēc saviem ieskatiem uzskata par nepieņemamu vai ja Lietotājs pārkāpj šo Līgumu .

18. Dažādi

Šis Līgums un jebkuri šīs tīmekļa vietnes darbības noteikumi, ko izveidojusi LogicPass Ltd, veido visu pušu vienošanos attiecībā uz šī līguma priekšmetu un aizstāj visus iepriekšējos pušu rakstiskos vai mutiskos nolīgumus par šādu priekšmetu. Šis nolīgums tiek interpretēts saskaņā ar Maltas likumiem, neņemot vērā tā likumu kolīziju noteikumus. Nevienas puses atteikšanās no visiem pārkāpumiem vai saistību nepildīšanas nav uzskatāma par atteikšanos no iepriekšējiem vai vēlākiem pārkāpumiem vai saistību neizpildes. Šeit izmantotie sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, un tos nedrīkst legāli importēt.

19. PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM

SIA LogicPass tā logotipi ir SIA LogicPass preču zīmes. Visas tiesības aizsargātas. Visas citas preču zīmes, kas redzamas vietnē LogicPass Ltd, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

20. Preču zīmes 

Šeit minēto faktisko uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Šeit attēlotie uzņēmumu, organizāciju, produktu, domēnu vārdu, e-pasta adrešu, logotipu, cilvēku un notikumu piemēri ir fiktīvi. Nav paredzēta vai būtu jāsecina par saistību ar kādu reālu uzņēmumu, organizāciju, produktu, domēna vārdu, e-pasta adresi, logotipu, personu vai notikumu.

Visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, tiek paturētas. 

21. Valoda

Valoda, kurā var slēgt līgumus, ir angļu